Jak wybrać buty do biegania

Aby dobrać odpowiednie buty przyjrzyjmy się najpierw budowie stopy. Wyróżniamy kilka głównych stawów:

  • staw skokowo-goleniowy, łączący kości goleni ze stępem,
  • stawy międzystępowe: skokowo-piętowo-łódkowy, łączący kość skokową z piętową i łódkowatą, oraz stawy między pozostałymi kośćmi śródstopia,
  • stawy między kośćmi śródstopia,stawy śródstopno-paliczkowe i międzypaliczkowe.

Znaczną ruchomość ma staw skokowo-goleniowy tak zwany staw skokowy górny – dzięki temu stawowi możliwe jest unoszenie stopy, a także staw skokowy dolny, czyli staw łączący kość skokową z piętową i łódkowatą – dzięki temu stawowi możliwe jest unoszenie brzegu przyśrodkowego i bocznego stopy. Jak więc widzimy, te stawy zapewniają nam największą ruchomość. W pozostałych stawach jest ona niewielka.

Przechodząc dalej, musimy zwrócić uwagę na sklepienie stopy, które jest bardzo ważne przy doborze butów. Składa się ono z łuku podłużnego i poprzecznego. Ten pierwszy możemy podzielić na łuk przyśrodkowy (dynamiczny) – przebiegający od guza piętowego do pierwszej kości śródstopia, szczyt tego łuku stanowi kość łódkowata, około 2,5 cm nad podłożem, oraz na łuk podłużny boczny (statyczny), łączący guz piętowy z piątą kością śródstopia. Za to łuk poprzeczny łączy głowy pięciu kości śródstopia. W czasie obciążenia to ten łuk ulega spłaszczeniu i opiera się o podłoże wszystkimi kośćmi śródstopia. Wszystkie te łuki, łącząc się tworzą trójkąt podparcia, a jego główne punkty to kość piętowa oraz pierwsza i piąta kość śródstopia. Taka budowa stopy sprawia, że spełnione są jej trzy podstawowe funkcje, czyli funkcja nośna, podporowa i amortyzująca wstrząsy.

Słabym punktem w ukształtowaniu stopy ludzkiej jest przypuszczalnie położenie nawrócone kości piętowej. Jeżeli aparat wzmacniający stopę zawodzi, położenie pronacyjne kości pod wpływem obciążenia zwiększa się i kość skokowa obsuwa się ku dołowi, co prowadzi do płaskostopia.

TYPY STOPY:
  1. Pierwszy z nich to stopa pronująca. Przy przenoszeniu ciężaru ciała podczas przemieszczania się obciążona jest wewnętrzna krawędź stopy. Przetacza się ona po podłożu na całej szerokości i wymaga odpowiedniego wsparcia i stabilizacji po wewnętrznej strony buta, aby zmniejszyć przechylanie stopy. Stopa ma zmniejszoną zdolność do amortyzacji wstrząsów.
  2. Drugim typem jest stopa supinująca, gdzie podczas przetaczania nadmiernie obciążona jest boczna krawędź stopy. Taka budowa zwiększa tendencję do urazów i kontuzji. Cechą charakterystyczną jest wysokie podbicie. Buty dla takiej stopy powinny być neutralne i o zwiększonej amortyzacji.
  3. Trzeci i ostatni typ to stopa neutralna, gdzie ciężar ciała rozprowadza się równomiernie po całej podeszwie. Niepotrzebna tu jest specjalna amortyzacja czy stabilizacja w obuwiu.

Jak sprawdzić jaką masz stopę?

Pierwszy sposób to odbicie swojej stopy na kartce papieru, za pomocą pomalowanej farbkami stopy. Jeżeli zobaczysz pełną stopę, znaczy to że jesteś pronatorem, jeśli pięta i górna część stopy połączone są cienką linią – supinatorem. Odbicie, gdzie pięta i górna część stopy połączona jest paskiem stanowiącym połowę szerokości stopy, pokazuje stopę neutralną.

Następny sposób, za pomocą którego możemy określić rodzaj naszej stopy, jest sprawdzenie podeszwy butów, a dokładniej która ich część jest mocniej starta.

Leki przeciwzakrzepowe, antykoagulanty – grupa leków spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi.

Pamiętajmy, że źle dobrane buty mogą wyrządzić Ci krzywdę!

 

Piśmiennictwo
Anatomia człowieka, Tom 1- Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL, Warszawa 2010, wyd. 13, ISBN: 978-83-200-4323-5
Rehabilitacja- nauka chodu- Marcin Rosiński, PZWL Warszawa 2015, wyd. 1, ISBN:978-83-200-4958-9

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.