Epidemia otyłości

Otyłość

The New England Journal of Medicine bije na alarm po przeanalizowaniu danych pochodzących z 25 lat, obejmujących 195 krajów i 68,5 milionów osób. W 2015 roku ponad 107 milionów dzieci oraz 603 miliony dorosłych było otyłych. Od 1980 roku częstość występowania otyłości wzrosła dwukrotnie w ponad 70 krajach i w większości innych krajów nadal wzrasta. W 2015 roku wśród 20 najbardziej zaludnionych krajów największy odsetek zgonów powiązanych z BMI zanotowano w Rosji. Najniższy współczynnik zgonów natomiast w Demokratycznej Republice Konga.
Od 1990 do 2015 roku odnotowano względny wzrost o 28,3% w światowym tempie zgonów związanym z wysokim wskaźnikiem masy ciała (BMI), z 41,9 zgonów na 100 000 mieszkańców w 1990 r. do 53,7 zgonów na 100 000 mieszkańców w 2015 r.

New England Journal of Medicine – recenzowane naukowe czasopismo medyczne, wydawane przez Massachusetts Medical Society. Jedno z najbardziej uznanych, renomowanych czasopism medycznych o wysokim wskaźnik cytowań (impact factor) – najstarsze nieprzerwanie wydawane pismo medyczne na świecie.

Badanie wskazuje, że główną przyczyną zgonów powiązanych z wysokim BMI była choroba sercowo-naczyniowa, która była powodem 2,7 milionów zgonów. Drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z otyłością była cukrzyca, która doprowadziła do śmierci 0,6 miliona ludzi.
Zgodnie z przedstawionymi danymi to Chiny oraz Indie mają największą na świecie liczbę otyłych dzieci. Otyłość stała się faktem. USA  są liderem, jeśli chodzi o liczbę otyłych dorosłych.
Istnieją dowody pozwalające stwierdzić, że istnieje powiązanie pomiędzy wysokim BMI a nowotworami przełyku, okrężnicy i odbytnicy, wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, piersi, macicy, jajników, nerek i tarczycy. Potwierdzają to również badania prowadzone przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (nie potwierdzają natomiast jednoznacznie związku pomiędzy wysokim BMI a białaczką).

Zobacz także:
Umów się na wizytę

Piśmiennictwo
Piśmiennictwo: 1/ Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years, “The New England Journal of Medicine” 2017, 377, 13-27. <http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1614362#t=articleTop>

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.