Aby dobrać odpowiednie buty przyjrzyjmy się najpierw budowie stopy. Wyróżniamy kilka głównych stawów: staw skokowo-goleniowy, łączący kości goleni ze stępem, stawy międzystępowe: skokowo-piętowo-łódkowy, łączący kośćCZYTAJ DALEJ

Osteoporoza to bardzo często występujące schorzenie, jest chorobą metaboliczną układu kostnego. Gęstość kośćca jest niższa o 2,5 SD (odchylenie standardowe) w stosunku do średniej gęstościCZYTAJ DALEJ

Zespół cieśni nadgarstka, znany także jako neuropatia uciskowa nerwu pośrodkowego lub zespół kanału nadgarstka. Jest to schorzenie dosyć częste, dwa razy częściej występujące u kobietCZYTAJ DALEJ

Jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie czym jest dyskopatia musimy najpierw przyjrzeć się budowie kręgosłupa, a dokładniej krążka międzykręgowego – potocznie nazywanego dyskiem. Szybkie przypomnienie- kręgosłupCZYTAJ DALEJ