Cukrzyca typu 2 i aktywność fizyczna

Według szacunków WHO w 2014 roku, 422 miliony dorosłych na świecie chorowało na cukrzycę. Dla porównania w 1980 roku na tą chorobę cierpiało 108 milionów. Częstość występowania tej choroby wzrosła niemal dwukrotnie od 1980 roku z 4,7% do 8,5% w populacji dorosłych.
Sama tylko cukrzyca spowodowała 1,5 miliona zgonów w 2012 roku, natomiast nieprawidłowy poziom glukozy powiązany z ryzykiem wystąpienia chorób sercowo- naczyniowych, metabolicznych i innych spowodował zgon dodatkowo 2,2 miliona ludzi.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która występuje, gdy trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny, lub gdy organizm nie może skutecznie wykorzystać insuliny, którą wytwarza. Prowadzi to do zwiększenia stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia).
http://mojacukrzyca.pl/dane-o-cukrzycy-w-polsce/

W początkowym okresie rozwoju cukrzycy typu 2 występuje zmniejszona wrażliwość na insulinę, która jest kompensowana coraz intensywniejszym  wydzielaniem jej przez komórki β trzustki. Z postępem choroby dochodzi do wyczerpania zapasów insuliny lub (gdy sprawność wydzielnicza trzustki jest duża) utrzymującej się długo hiperinsulinemii a w konsekwencji do postępu miażdżycy.

Cukrzyca dość często przebiega bezobjawowo jak wynika z badania NATPOL z 2011, nawet 26% chorych nie jest tego świadoma), jednak nawet wtedy prowadzi do rozwoju powikłań sercowo- naczyniowych, które są jedną z głównych przyczyn zgonów chorych. Duży wpływ na stan zdrowia wywierają również zaburzenia gospodarki węglowodanowej prowadzące do cukrzycy.

Podczas treningu fizycznego obwodowe zużycie glukozy zwiększa się bardziej niż jej wytwarzanie w wątrobie, co jest bardzo korzystne, ponieważ wpływa pozytywnie na zmniejszenie stężeń insuliny oraz glukozy. Regularny wysiłek fizyczny jest więc podstawową metodą leczenia w cukrzycy typu 2, ponieważ pozwala zachować prawidłową masę ciała i zmniejszyć oporność tkanek organizmu na insulinę.

Jak dowodzą obserwacje 508,322 osób prowadzone w ciągu 18 lat od 1990 do 2008 roku, istnieje udokumentowana zależność między czasem spędzonym na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, a zmniejszonym ryzykiem zachorowalności na cukrzycę typu 2. Omawiane badanie prowadziło również do interesujących wniosków – zaobserwowano, że najlepsze rezultaty w prewencji cukrzycy typu drugiego daje połączenie treningu aerobowego z treningiem siłowym.

 

Zobacz także:
Ewolucja przyczyną otyłości

Piśmiennictwo
1/ Global Report on Diabetes [online], Genewa, World Health Organisation, [dostęp: 13 sierpnia 2017], Dostępny w Internecie: <http://www.who.int/diabetes/global-report/en/> 2/ Grontved A., A Prospective Study of Weight Training and Risk of Type 2 Diabetes in Men [online], National Institute of Health, 24.08.2012 [dostęp: 13 sierpnia 2017], Dostępny w Internecie: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3822244/>

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.